TrionadaPlus – Life 2019

TrionadaPlus – Life 2020:

  • 21. März 2020, 20.00 Uhr Kulturschloss Wandsbek HH-Wandsbek
  • 25. September 2020, 20.00 Uhr Begegnungsstätte Bergstedt

TrionadaPlus – Life 2019:

  • 01. Februar 2019, 20.00 Uhr ViaCafélier, Paul-Dessau-Str., HH-Altona
  • 26. Mai 2019, 11-13 Uhr Bunte Maile – Kösterstiftung
  • 27. Mai 2019, 18 Uhr Geschlossene Firmenveranstaltung
  • 07. Juni 2019, 20 Uhr Altonale 2019 – Atelier Ritter, Kleine Rainstr. 30a